Regnvandslaug

Det primære formål med regnvandslauget er at varetage de enkelte grundejeres interesser i at få drevet den fælles LAR løsning, hvor der skal være kapacitet til at håndtere overløb fra de enkelte grunde i området.

For hver enkelt grund skal der så vidt muligt sørges for at håndtere regnvand på egen grund, men i sjældne tilfælde med kraftige eller gentagne skybrud vil der være behov for overløb til fællesarealet som omfatter wadi of forsinkelsesbassin med nedsivning. Worst case scenariet er et overløb til Guldbækken.