LAR

Lokal Afledning af Regnvand

For at beskytte spildevandsledninger, renseanlæg og naturen mod de kommende voksende belastninger af den forventede øgede regnmængde har Aalborg Kommune bestemt at området Fenris Alle skal have håndtering af regnvand på egen grund.

Dette kan normalt nemt løses ved etablering af en passende størrelse faskine, men da område ligger i et større område med indvinding af drikkevand, må der ikke etableres faskiner.

I stedet skal man anvende et princip med nedsivning gennem et muldlag, så muldlaget kan opfange den største mængde af forureninger af regnvandet. Men da der kan være varierende nedsivningsevne i området må der laves nedsivningstest for at fastslå hvordan nedsivningsområdet på de forskellige grunde skal dimensioneres og designes.

På grund af den store variation i istidsaflejringerne med sand, grus, silt og leraflejringer kan det være nemt at lave nedsivning et sted, men blot 100 m. længere væk kan der være store problemer.

Dette har grundejerne på Fenris Alle løst på mange forskellige måder.