Grundejerforening

Fenris Alle Grundejerforening består af ejere af grundene på Fenris Alle. Der er allerede blevet afholdt flere sommerfester og vi ser frem til mange flere arrangementer.

På arbejdsdagene får vi ryddet op på fællesområderne, som f.eks. rengøring af taget på vaskepladsen, trimning af de områder som gartnerne ikke plejer at tage og alle de andre ting som “nogen kommer og gør det”.

En sekundær opgave er havetilsynet, som skal koordinere farvevalget og plantevalget, så der altid fremstår en zen-modernistisk stemning i hele området – eller … teksten er fyld her i stedet for de ofte brugte lirum larum ipsum hapsum vrøvletekster. Haverne er naturligvis et anliggende for regnvandslauget, da det skal sikres at der er nedsivnings- eller forsinkelseskapacitet der kan opsuge den normale regn.